Предисловие книги: Варяжская вира / Щепкин Е.Н. – Одесса: "Слав." тип. Е. Хрисогелос, 1915. – 153 с. - формат В5 – репринтная копия

Предисловия нет