Предисловие книги: Конкурсное право / Шершеневич Г.Ф., проф. Казан. ун-та. – 2-е изд. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1898. – 509 с. - репринтная копия

Предисловие книги пока не расписано