Предисловие книги: Грех и преступление, святотатство и кража / Есипов В.В., проф. Варш. ун-та. – С.-Пб.: Тип. А.Ф. Маркса, 1894. – 204 с. - репринтная копия

Предисловие книги пока не расписано